ทำเนียบขาว: สถานีชาร์จ EV ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลางจะต้องสร้างในสหรัฐอเมริกา – โลก

<iframe style=”max-width:690px;” id=”playerFrame” width=”100%” height=”386px” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” src=”//v-hls.chinadaily.com.cn/player/player. html?src=//v-hls.chinadaily.com.cn/stream/606906/ed011ccf-6da5-4141-aae1-aad53b54976e/d6243905-749a-48d1-a03f-36478f3e927e_h.m3u8&p=//img2.chinadaily.com CN/Images/202302/16/63ED78AAA31057C4B4B5332D.JPEG & L = EN & C = 59B8D011A3108C54ED7DFC50 & S = WS63ED78AA31057C47EBAF0D1 & DO = 20230230230

ขณะนี้สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลางทั้งหมดจะต้องผลิตในสหรัฐอเมริกา และตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีหน้าเป็นต้นไป อย่างน้อยร้อยละ 55 ของต้นทุนส่วนประกอบจะต้องมาจากสหรัฐอเมริกา ตามกฎใหม่ที่ออกโดยทำเนียบขาว ในวันพุธ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *