กระทรวงการต่างประเทศออกคำเตือนเกี่ยวกับยาปลอมที่ขายในร้านขายยาของเม็กซิโก

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ดึงดูดชาวอเมริกันมายังเม็กซิโก


การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของเม็กซิโกดึงดูดชาวอเมริกันให้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง

03:59น

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกคำเตือนหลังมีรายงานว่ามีการขายยาปลอมที่มีตัวยาผิดกฎหมายในร้านขายยาในเม็กซิโก

ยาปลอมปนเปื้อนสารต่างๆ รวมทั้งเฟนทานิลและเมทแอมเฟตามีน กรมฯ ระบุ รายละเอียดของยาปลอมได้รับการรายงานครั้งแรกโดย Los Angeles Times หน่วยงานดังกล่าวกล่าวว่าสำนักงานปราบปรามยาเสพติดได้รายงานใบสั่งยาปลอมที่จำหน่ายทั้งสองฝั่งของชายแดน เช่น OxyContin, Percocet, Xanax และอื่นๆ

กรมฯ กล่าวในคำแนะนำว่า ประชาชนควร “ใช้ความระมัดระวังเมื่อซื้อยา” โดยสังเกตว่าเภสัชภัณฑ์ แม้กระทั่งยาที่อาจต้องมีใบสั่งยาในสหรัฐฯ “มักหาซื้อได้ง่ายโดยมีกฎระเบียบเล็กน้อย”

นอกจากความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแล้ว เจ้าหน้าที่ยังกล่าวว่ายาปลอมอาจ “พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผล” หรือเป็นความแรงที่ไม่ถูกต้อง

“ควรซื้อยาโดยปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและจากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง” กรมฯ ระบุ พร้อมระบุว่ายาปลอมนั้น “พร้อมโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย และหาซื้อได้ตามร้านขายยาเล็กๆ ที่ไม่ใช่ร้านเชนในเม็กซิโกตามแนวชายแดนและใน พื้นที่ท่องเที่ยว”

การลักพาตัวชาวอเมริกันสี่คนเมื่อต้นเดือนนี้ในเมืองชายแดนเม็กซิโก ยังให้ความสำคัญกับ “การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์” หรือเมื่อผู้คนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับการรักษาพยาบาลหรือใบสั่งยาที่ถูกกว่า แม้ว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคจะไม่ติดตามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ แต่พวกเขาถือว่าการปฏิบัตินั้น “เสี่ยง”

การศึกษาในปี 2558 จากคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USITC) พบว่าผู้คนประมาณหนึ่งล้านคนจากแคลิฟอร์เนียเดินทางไปเม็กซิโกเพื่อซื้อยาในราคาที่ถูกลง


กระทรวงการต่างประเทศออกคำเตือนเกี่ยวกับยาปลอมที่ขายในร้านขายยาของเม็กซิโก

#กระทรวงการตางประเทศออกคำเตอนเกยวกบยาปลอมทขายในรานขายยาของเมกซโก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *