คู่รักชาวอเมริกันกำลังปะติดปะต่ออารยธรรมที่สาบสูญได้อย่างไร

คู่รักชาวอเมริกันกำลังปะติดปะต่ออารยธรรมที่สาบสูญได้อย่างไร – CBS News

ดูข่าวซีบีเอส


เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ Diane และ Arlen Chase ได้ขุดซากปรักหักพังของเมือง Caracol ของชาวมายาในเบลีซ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา พวกเขาได้ค้นพบหลายพันรายการ รวมถึงสิ่งที่สามารถช่วยเราได้ในปัจจุบัน เจฟฟ์ กลอร์ รายงาน

เป็นคนแรกที่รู้

รับการแจ้งเตือนจากเบราว์เซอร์สำหรับข่าวด่วน เหตุการณ์สด และการรายงานพิเศษ


คู่รักชาวอเมริกันกำลังปะติดปะต่ออารยธรรมที่สาบสูญได้อย่างไร

#ครกชาวอเมรกนกำลงปะตดปะตออารยธรรมทสาบสญไดอยางไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *