กลุ่มผู้เห็นต่างในรัสเซียพยายามที่จะทำให้ระบอบการปกครองของปูตินอ่อนแอลง

กลุ่มผู้เห็นต่างในรัสเซียพยายามที่จะทำให้ระบอบการปกครองของปูตินอ่อนแอลง – ข่าวซีบีเอส

ดูข่าวซีบีเอส


กลุ่มคนสัญชาติรัสเซียที่ต่อต้านการรุกรานยูเครนของรัสเซียกำลังทำสงครามกับตัวเอง แต่กับรัสเซียเอง หนึ่งในสมาชิกของพวกเขาบอกกับ CBS News ว่าเป้าหมายของพวกเขาคือ “เพื่อให้แน่ใจว่าระบอบการปกครองของรัสเซียจะล่มสลายโดยเร็วที่สุด” Debora Patta มีมากขึ้น

เป็นคนแรกที่รู้

รับการแจ้งเตือนจากเบราว์เซอร์สำหรับข่าวด่วน เหตุการณ์สด และการรายงานพิเศษ


กลุ่มผู้เห็นต่างในรัสเซียพยายามที่จะทำให้ระบอบการปกครองของปูตินอ่อนแอลง

#กลมผเหนตางในรสเซยพยายามทจะทำใหระบอบการปกครองของปตนออนแอลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *