สมาชิกในครอบครัว 13 คนเสียชีวิตหลังจากมีรายงานว่ากินโจ๊กพิษในนามิเบีย

สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน 13 คนเสียชีวิตในนามิเบียหลังจากรับประทานโจ๊กที่ทางการเชื่อว่ากลายเป็นสารพิษเมื่อผสมกับสารหมักที่เหลือจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำเอง กระทรวงสาธารณสุขและสถานีโทรทัศน์ของรัฐรายงาน

Namibian Broadcasting Corporation กล่าวว่าอีกสี่คนอยู่ในอาการวิกฤตในโรงพยาบาล NBC ซึ่งอ้างคำพูดของกระทรวงสาธารณสุขนามิเบีย ระบุว่า มีคนอย่างน้อย 20 คนบริโภคโจ๊กที่มี “พิษหรือเป็นพิษ” หลังจากผสมกับตะกอนจากเบียร์โฮมเมด

เหยื่อมีอายุระหว่าง 2 ถึง 33 ปี กระทรวงฯ ระบุ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในภูมิภาค Kavango East ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

“ผู้ป่วยทุกรายกำลังได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด” กระทรวงสาธารณสุขระบุในถ้อยแถลง พร้อมเสริมว่ามีการเก็บตัวอย่างเลือดเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบพิษจากแอลกอฮอล์

กระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวอีกว่า “ได้ส่งทีมนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้การสนับสนุนด้านจิตสังคมและให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต”

สมาชิกในครอบครัว 13 คนเสียชีวิตหลังจากมีรายงานว่ากินโจ๊กพิษในนามิเบีย

#สมาชกในครอบครว #คนเสยชวตหลงจากมรายงานวากนโจกพษในนามเบย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *