อิสราเอลผ่านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ามกลางการประท้วง

อิสราเอลผ่านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ามกลางการประท้วง – CBS News

ดูข่าวซีบีเอส


การประท้วงครั้งใหญ่ปะทุขึ้นในอิสราเอล หลังจากฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศลงมติให้ถอดอำนาจจากศาลฎีกา ศาลเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ตรวจสอบอำนาจของสภานิติบัญญัติ เนื่องจากประเทศนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีสภาสูง เอลิซาเบธ ปาล์มเมอร์ รายงาน

เป็นคนแรกที่รู้

รับการแจ้งเตือนจากเบราว์เซอร์สำหรับข่าวด่วน เหตุการณ์สด และการรายงานพิเศษ


อิสราเอลผ่านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ามกลางการประท้วง

#อสราเอลผานการปฏรปกระบวนการยตธรรมทามกลางการประทวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *